วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การจัดประสบการณ์ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเรื่องช้างน้อยอัลเฟรด

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เรื่องช้างน้อยอัลเฟรด
เขียนโดย นฤมล เนียมหอม   
 images/stories/alf34.jpgเรื่องย่อ
         อัลเฟรดเป็นช้างที่มีงวงยาวมากอัลเฟรดรู้สึกอายที่ตนเองมีงวงยาวกว่าช้างตัวอื่นๆ จึงพยายามซ่อนงวงของตนวันหนึ่งอัลเฟรดได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่บนกระดานลื่น อัลเฟรดได้ใช้งวงช่วยเด็กผู้หญิงลงมา สัตว์อื่นๆ พากันชื่นชมอัลเฟรด ตั้งแต่นั้นมาอัลเฟรดก็อยู่อย่างมีความสุขแม้ว่าตนเองจะไม่เหมือนใคร
 

แนวคิดสำคัญ

images/stories/alf35.pngแม้ว่าเด็กๆ จะแตกต่างจากคนอื่น เด็กๆ ก็สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้
images/stories/alf35.png การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีที่เด็กๆ ควรปฏิบัติอยู่เสมอ
 images/stories/alf35.png เด็กๆ ควรขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือ
images/stories/alf1.jpgimages/stories/alf2.jpg
          หลังจากที่ครูเล่าเรื่อง "ช้างน้อยอัลเฟรด" ให้เด็กฟังแล้ว เด็กๆ ผลัดเปลี่ยนกันออกมาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆ ฟัง ทั้งการเล่าเรื่องจากหนังสือนิทาน และเล่าเรื่องโดยการเรียงลำดับภาพเหตุการณ์จากนิทาน กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมความสามารถในการจับใจความจากการดูภาพและฟังเรื่องราว เด็กได้ฝึกแปลความ ตีความ คาดคะเนตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง และเก็บประเด็นสำคัญ แล้วผสมผสานสิ่งที่ฟังเป็นเรื่องราว แล้วพูดถ่ายทอดความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการอ่าน

images/stories/alf3.jpgimages/stories/alf4.jpgimages/stories/alf5.jpgimages/stories/alf6.jpg
        เด็กๆ แสดงละครสร้างสรรค์เรื่อง "ช้างน้อยอัลเฟรด" โดยครูช่วยเล่าเรื่องเด็กๆ พูดและแสดงบทบาทตามความรู้สึกของตนเอง เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกสัญลักษณ์ที่เหมาะสมในการนำเสนอความคิดด้วยสีหน้า ท่าทาง และคำพูดให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ

 images/stories/alf7.jpg images/stories/alf8.jpg
 images/stories/alf9.jpg images/stories/alf10.jpg
        เด็กๆ ช่วยกันประดิษฐ์ช้างน้อยอัลเฟรด ซึ่งทำให้เด็กรู้จักการทำงานตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ฉีกกระดาษ ทากาว ปะกระดาษบนกล่อง นำฟองน้ำจุ่มสีมาปั๊มที่ตัวช้าง ติดขา ติดงวง ติดหาง ทาสีเพิ่มเติม และติดตา เด็กๆ ได้ทำงานแบบร่วมมือ มีความคิดในเรื่องของการประดิษฐ์ของเล่นด้วยตนเอง รวมทั้งมีโอกาสได้ชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม

 images/stories/alf11.jpg images/stories/alf12.jpg
        เด็กๆ เล่นเกมจับคู่ช้างที่เหมือนกัน เด็กๆ สนุกกับการสังเกตความเหมือนและความต่างของภาพ และตามหาเพื่อนที่ได้รูปช้างรูปเดียวกัน

images/stories/alf13.jpgimages/stories/alf14.jpgimages/stories/alf15.jpg
        เด็กๆ ประดิษฐ์ช้างด้วยการบีบกาวตามแนวเส้น แล้วนำทรายสีมาโรย เด็กๆฝึกการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็กและได้เรียนรู้ว่าทรายติดอยู่เฉพาะส่วนที่มีกาวเท่านั้น

images/stories/alf16.jpg        เด็กๆ ประดิษฐ์ดอกทานตะวันเพื่อสร้างฉากในห้องเรียน เช่นเดียวกับปกหนังสือนิทานเรื่องช้างน้อยอัลเฟรด เด็กได้ฝึกทักษะการใช้กรรไกร ฝึกการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็กอีกทั้งยังมีโอกาสได้ชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงามอีกด้วย

images/stories/alf17.jpgimages/stories/alf18.jpg        เรื่องของช้างน้อยอัลเฟรดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสวนสัตว์การไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิตจึงทำให้เด็กได้เชื่อมโยงเรื่องราวในนิทานกับสถานที่จริง ได้สังเกตช้างอย่างใกล้ชิด ได้ให้อาหารช้างเห็นรูปจำลองช้างหลายรูปแบบรวมทั้งได้เล่นกระดานลื่นเหมือนในนิทานด้วย
images/stories/alf19.jpgimages/stories/alf20.jpgimages/stories/alf21.jpgimages/stories/alf22.jpg

 images/stories/alf23.jpg        เด็กๆ สังเกตรูปนูนต่ำช้างที่รั้วบ้านตรงข้ามกับโรงเรียนกิจกรรมนี้ช่วยให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของช้างได้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากสามารถจับต้องได้อย่างใกล้ชิด ทำให้เด็กบางคนมีการเปลี่ยนแปลงการวาดรูปช้างอย่างเห็นชัด


 images/stories/alf24.jpg images/stories/alf25.jpg
        เด็กๆ ต่างประหลาดใจมากเมื่อระบายสีกระดาษแล้วพบช้างงวงยาว ช้างหูใหญ่ และช้างขายาวซึ่งแตกต่างกัน เด็กๆ เรียนรู้ที่จะจำแนกช้างที่แตกต่างกัน รวมทั้งเรียนรู้ว่าแม้เราจะต่างกัน แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

images/stories/alf26.jpgimages/stories/alf27.jpgimages/stories/alf28.jpgimages/stories/alf29.png
        เด็กๆ ใช้พิมพ์กดขนมปัง และตกแต่งด้วยแยม เพื่อทำเป็นขนมปังรูปช้าง เด็กๆ ได้ใช้xระสาทสัมผัสทั้งห้า ตั้งแต่การมองเห็น สัมผัส ได้ยินเสียงถุงขนม เสียงจากขวดแยมได้ดมกลิ่น และได้ลิ้มรส ซึ่งเป็นประสบการณ์พื้นฐานที่สำคัญของการคิด

 images/stories/alf30.jpg images/stories/alf31.jpg
        น้องเมเปิ้ลบอกน้องบุษย์ว่า "ไม่ต้องกลัว เดี๋ยวจะช่วยลงมาจากกระดานลื่น" แล้วน้องเมเปิ้ลก็ทำท่าทางของช้างแล้วไปจับมือน้องบุษย์ น้องเมเปิ้ลเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงนิทานกับชีวิตจริง

 images/stories/alf32.png
        เด็กๆ ทำท่าทางประกอบเพลงช้างน้อยอัลเฟรด กิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆ ได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสนุกสนาน ฝึกการทรงตัว และการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่
  เพลง ช้างน้อยอัลเฟรด
 
 คำร้อง ครูหญิง
 ทำนอง Ten little Indian boys
 เจ้าอัลเฟรดน้อยมีงวงยาวที่ไม่เหมือนใคร
 เดิน เดิน เดินไป เดิน เดินไป เพียงแค่ตัวเดียว
 พยายามซ่อนงวง เก็บเอาไว้ ไว้ให้มิดเชียว
 ฉันไม่อยากงวงยาวกว่าใคร
 บนไม้ลื่นสูงมีเสียงใครร้องให้ช่วยอยู่
 เดิน เดินไปดู เดินไปดู แล้วจะพบใคร
 เด็กผู้หญิงคนหนึ่งติดอยู่บนไม้ลื่นสูงใหญ่
 ฉันจะใช้งวงยาวช่วยเธอ
 ช่วยเธอลงมาอย่างปลอดภัย
 ได้ช่วยฉันก็เป็นสุขใจ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น