วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การบันทึกประจำวัน

ประจำวันที่ 19/08/2555

วันนี้อาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่อง หน่วยการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรม

1.ให้นักศึกษาทำท่าทางต่างๆ ตามชื่อจริงของตัวเอง
2.ให้นักศึกษาทำตามท่าทางของเพื่อนข้างๆ
3..ให้นักศึกษาโฆษนาของส่วนตัวของตัวเอง ว่าควรทำอย่างไรให้เพื่อนควรจะซื้อของตน
4.ให้นักศึกษาเล่าข่าวสารต่างๆใหเพื่อนๆฟัง
5.อาจารย์กำหนดรูปทรงต่างๆแล้วให้นักศึกษามาเติมเต็มรูปภาพนั้นๆ ตามจินตนาการของตน
6.ให้นักศึกษาวาดรูปอะไรก็ได้มา 1 รูป แล้วออกมาเป็นกลุ่ม แล้วให้นักศึกษาแต่งประโยคต่อจากรูปภาพที่เพื่อนวาด ให้เป็นประโยคที่สมบรูณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น