วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

การบันทึกประจำวัน

ประจำวันที่ 10/08/2555

งานที่ได้รับมอบหมาย คือ
1.ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ 3 คน 
2.หาปฏิทินแนวตั้ง 1 อัน
3.ให้นักศึกษาทำ แบบฝึกการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น