วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

การบันทึกประจำวัน

ประจำวันที่ 28 กันยายน 2555

อาจารย์ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ในเรื่องของ แท็ปเล็ต (Tablet)
ภายในเวลา 20 นาที 
จุดประสงค์ที่อาจารย์ให้เขียน  คือ
เพื่อเป็นการสังเกตว่า สิ่งที่อาจารย์เคยได้สอนไปที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของ การแต่งคำขวัญเลิกเหล้าไปแล้วนั้น นักศึกษายังสามารถจำได้หรือไม่ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หรือปล่าว
สำหรับเด็กอายุ 6-7 ปี
เป็นเด็กที่อยู่ในวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ควรพัฒนาทักษะทุกอย่างรอบด้าน เช่น
ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือในการขีดเขียน ทักษะการฟัง ทักษะการเคลื่อนไหว
ทักษะทางสังคม เช่น การรู้จักรอคอย การแบ่งปัน
ซึ่งต้องอาศัยการสื่อสารสองทาง (Two Ways Communications)
ส่วนเรื่องทักษะด้านภาษา การขีดเขียน เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเด็กวัยนี้ต้องการ การเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์กับบุคคลจริง
อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง การใช้ แท็บเล็ท (Tablet)
เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก ว่า แท็บเล็ท
เป็นสื่อทันสมัย ช่วยเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กว้างขึ้น
เป็นทางเลือกใหม่ในการใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งพ่อแม่ ครู
และนักเรียน ช่วยให้เด็กได้ฝึกประสบการณ์ทางภาษา
มีประสบการณ์เรื่องเทคโนโลยี การฝึกคิดสร้างสรรค์ เกิดความสนใจใฝ่รู้
แต่จำเป็นที่ทุกคนต้อง รู้เท่าทัน ว่า- แท็บเล็ท (Tablet) เป็นของเล่นอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพารุ่นใหม่
หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ
ให้กับเด็ก
- เป็นแหล่งเข้าถึงข้อมูล ห้องสมุดในโรงเรียน หอสมุดแห่งชาติ
หรือห้องสมุดสาธารณะขนาดใหญ่ที่ไม่มีเวลาปิดทำการ
เป็นห้องเรียนสำหรับเด็กในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลระหว่างเพื่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนเป็นพื้นที่ของการถกเถียงแลกเปลี่ยนความรู้ของกลุ่มเด็กๆ
ที่สนใจเรื่องเดียวกัน
- เป็นอุปกรณ์พกพาที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเด็ก หรือพื้นที่เล็กๆ
ที่ครอบครัวจะใช้เวลาเรียนรู้การใช้งานและสร้างกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวโดยใช้
แท็บเล็ท (Tablet) เป็นเครื่องมือ
- เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่ออัพโหลดรูปภาพส่วนตัว บอกเล่าชีวิตประจำวันในพื้นที่สาธารณะ
ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมให้เด็กเข้าใจการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน
- เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ลดปริมาณกระดาษ
ลดน้ำหนักของกระเป๋าหนังสือ
เป็นเหมือนหนังสือมีชีวิตที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระบบ
สามารถโต้ตอบผู้อ่านได้ หรือเป็นพื้นที่ในการแสดงความสร้างสรรค์ของเด็กๆ
เช่น หนังสั้น มิวสิกวิดีโอ แอนิเมชัน บทเรียนออนไลน์ เป็นต้น
ตลอดจนสามารถทำให้กลายเป็นห้องสมุดที่สะสมหนังสือน่าอ่านไว้ได้มากมาย
- เป็นที่เก็บแอพพลิเคชันล้ำสมัย
เพื่อบ่งบอกถึงความทันสมัยของเจ้าของ
หรือเป็นที่เก็บแอพพลิเคชันที่จำเป็นต่อการทำงาน การพัฒนาผลงาน
และโอกาสในการพัฒนาต่อยอดแอพพลิเคชันต่อไป
เพื่อให้เกิดการใช้ แท็บเล็ท อย่างสร้างสรรค์ ไม่เกิดโรคติดแท็บเล็ท
อย่างที่หลายฝ่ายเป็นห่วงกัน อธิบดีกรมสุขภาพจิต มีข้อแนะนำ ดังนี้
ข้อแนะนำสำหรับครู
- ต้องมีความพร้อมและรู้เท่าทันเทคโนโลยี ตลอดจนต้องเตรียมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น
- ต้องจัดสิ่งแวดล้อมที่จูงใจและเสริมแรงให้เกิดการเรียนรู้
- จัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้เด็กได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์
ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิดและทำ
- ต้องใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น
ข้อแนะนำสำหรับ พ่อแม่ ผู้ปกครองTablet มีประโยชน์มากมายมหาศาล แต่อาจกลายเป็นพิษ สำหรับลูกหลานได้
หากไม่มีการดูแลกำกับการใช้ เด็กอาจถูกบั่นทอนสุขภาพ ใช้ Tablet เพลิน
จนไม่กิน ไม่นอน นิ้ว-คอเคล็ด ไม่อยากวิ่งเล่น เขียนหนังสือ
หรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ที่สำคัญ อาจเกิดโรคติด Tablet
ซึ่งการปฏิเสธเทคโนโลยี ไม่ให้เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด
เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นไปได้ยากมากในยุคที่เด็กต้องเติบโตท่ามกลางกระแสการไหล่บ่าของเทคโนโลยี
ดังนั้น สิ่งที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง จะทำได้ คือ ต้องติดอาวุธทางความคิด
(ปัญญา) และสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกหลานให้สามารถอยู่กับเทคโนโลยีได้อย่างฉลาดรู้


ค้นคว้าเพิ่่มเติม

อัพเดตข่าวล่าสุดของ Tablet สำหรับเด็กไทย

APR
รุปแล้วตอนนี้เค้าก้มีมติเห็นชอบกันไปแล้ว แน่นอนว่าบริษัทที่ได้รับเลือกการเป็นคนผลิตก้คือ บริษัท เซิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ จริงๆแล้วที่พี่แกได้งานนี้ไปเพราะประมูลไปได้ในราคาต่ำสุดนั่นเอง ดูเหมือนราคากลางเค้าจะวางเอาไว้ที่ 3100 บาท แต่บริษัท เซิ่นเจิ้น ประมูลไปที่ 2400 บาท(จริงๆแล้วแพงหน่อยผมก้่ไม่ว่านะเอาให้่มั่นใจว่าไม่โดนย้อนแมวนะ)
ทางรัฐบาลคิดว่าประมาณเดือน พค.นี้หรืออีกสองเดือนสินค้าล้อตแรกจะพร้อมเข้ามาให้ได้ใช้งานดูเหมือนจะ ประมาณ 86000 เครื่อง มีสิ่งนึงที่แอบหวั่นใจก้คือการตกลงการทำสัณญาฉบับนี้ทางการจีนเค้าไม่รับ ผิดชอบให้นะครับหากมีปัญหาอะไรขึ้นมา แต่เค้าก้รับปากให้ว่าจะคอยติดตามเรื่องให้เท่านั้น สรุปถ้าโดนชิ่ง หรือหนีการรับประกันคงจะต้องทำใจได้เลย เสี่ยงเหมือนกันนะ (เอ๊ะหรือไม่เสี่ยงเพราะคิดว่ามั่นใจดีแล้ว)
* การซื้อครั้งนี้ไทยไม่ได้ซื้อกับรัฐบาลจีนนะครับ ไปซื้อกับบริษัทโดยตรง จีนไม่มีนโยบายไปการันตีให้บริษัทเอกชน
สำหรับอีกหนึ่งข้อหนักใจเกี่ยวกับการใช้งานจริงๆเพราะจะต้องมีการนำเนื้อหา วิชาการสำหรับเด็กๆใส่ลงไปใน Tablet ทางรัฐบาลก้ยังยืนยันว่าพร้อมอยู๋แน่นอนและจะมีถึง 8 วิชาไม่ใช่ 5 วิชาตามข่าวลือ (อืม…แบบนี้พอรับได้ อยากให้พร้อมนะ ผมว่าก้มีประโยชน์นะ) MICT
สำหรับ Spec ก้คือ หน้าจอมีขนาด 7 นิ้วรันบนซีพียูแบบ Dual Core ไม่ต่ำกว่า 1 GHz มีหน่วยความจำในเครื่องไม่น้อยกว่า 16 GB มี Ram ไม่น้อยกว่า 512 MB ถึงแม้จะมาพร้อม Android 3.2 แต่สุดท้ายแล้วต้องอัพเป็น Android 4.0 ให้ได้ด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น