วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

การบันทึกประจำวัน

ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2555

วันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ เพลงที่กลุ่มตัวเองได้เป็นคนแต่งเอง พร้อมท่าและทำนอง อีกทั้ง ต้องสอนให้เพื่อนทั้งห้อง ร้อง และ ทำท่าท่างประกอบเพลงได้อีกด้วย โดยที่อาจารย์จะถ่าย VDO เก็บไว้อีกด้วย

เพลงของกลุ่มดิฉัน ชื่อว่า เพลง ยิ้ม

ทำนอง:เพลง ช้าง
คำร้อง:สมาชิกในกลุ่มแนวคิดในการแต่งเพลง คือ
การที่เด็กได้ร้องเพลงนี้ เป็นการเสริมทักษะในการเข้าสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี

อาจารย์ให้นักศึกษาคิดคำขวัญเลิกเหล้า

กลุ่มดิฉัน = โตมาด้วยน้ำนมแม่ อย่าให้แย่เพราะน้ำเมา
แล้วอาจารย์ ก็ให้นักศึกษาปรับสิ่งที่มีอยู่ให้ดูน่าสนใจ 
= คุณคะ!!! โตมาด้วยน้ำนมแม่ อย่าให้แย่เพราะน้ำเมา

สรุปกิจกรรมนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ คือ
เมื่อเราจะทำงานอะไร เราต้องรู้จักหัวข้อ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ จุดประสงค์ ในการทำงานๆนั้นคืออะไร เพราะอะไรเราต้องทำงานนั้นขึ้นมา


................................................................................
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น