วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

การบันทึกประจำวัน

ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2555

วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน
แต่อาจารย์ได้นัดสอนชดเชย ในวันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2555


.......................................................


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น