วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

การบันทึกประจำวัน

ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2555

อาจารย์ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มออกมารายงานเป็นแบบ VDOการค้นคว้าเพิ่มเติม


พัฒนาการเด็กอายุ 4-5 ปี
และพัฒนาการที่สงสัยว่าผิดปกติ

เด็กวัยนี้ เริ่มซุกซน มีพละกำลังในการสำรวจโลกมากขึ้น เขากำลังเรียนรู้ว่าอะไรเป็นโลกจินตนาการ (Fantasy) หรืออะไรเป็นโลกแห่งความจริง
พัฒนาการที่ปกติ
- ยืนขาเดียวได้นานเกิน 10 วินาที
- กระโดดได้สูง
- เล่นชิงช้า ปีนป่ายได้คล่อง
- กระโดดข้ามเส้น หรือเครื่องกีดขวางได้พอประมาณ
พัฒนาการที่ผิดปกติ มีอาการดังต่อไปนี้age6
- แสดงอาการหวาดกลัว และขี้ขลาดมาก
- ก้าวร้าวมาก
- เกาะแม่หรือพ่อแจ
- ไม่สนใจเล่นกับเพื่อน
- ไม่ตอบสนองต่อคนรอบข้าง
- ไม่เล่นสมมติ หรือเล่นตามอย่างเพื่อน
- ดูเหมือนเป็นเด็กไม่มีความสุข ซึมเศร้าตลอดเวลา
- ไม่เข้าร่วมทำกิจกรรมอะไรเลย
- หลีกเลี่ยงที่จะคบกับเด็กคนอื่น
- ไม่แสดงอารมณ์ใด ๆให้เห็น
- ไม่ยอมกิน นอน ใช้ส้วม
- แยกโลกแห่งจินตนาการจาก โลกแห่งความจริงไม่ได้
- ไม่เข้าใจคำสั่ง “วางถ้วยบนโต๊ะ”
- บอกชื่อและนามสกุลตัวเองไม่ได้
- ไม่พูดถึงกิจกรรม และประสบการณ์ใน แต่ละวันให้พ่อแม่ฟัง
- จบดินสอไม่ค่อยเป็น
- ถอดเสื้อไม่ค่อยได้
- แปรงฟันไม่ได้ดี
- ล้างมือและเช็ดมือไม่เป็น
พัฒนาการด้านอื่นๆ ที่ปกติมีดังนี้
การใช้มือและนิ้ว
-3 ขวบ เขียนวงกลมได้ - 4 ขวบ เขียนสี่เหลี่ยมได้ - 5 ขวบ เขียนรูปสามเหลี่ยมได้
- เขียนสามเหลี่ยมและตัวเลขตามแบบได้
- เขียนรูปภาพที่มีลำตัวได้
- เขียนตัวหนังสือได้บางตัว
- ใส่เสื้อและถอดเสื้อได้โดยไม่ต้องช่วยเหลือ
- ใช้ ช้อน ส้อม ได้
- เข้าส้วมเองได้
พัฒนาด้านภาษา
- จำเรื่องราวบางตอนของนิทานได้
- พูดประโยคยาวมากกว่า 5 พยางค์
- เล่าเรื่องยาว ๆ ได้
- บอกชื่อตัวเองและที่อยู่ได้
พัฒนาด้านความคิดและความจริง
- นับเลขได้เกิน 10
- บอกสีต่าง ๆ ได้ถูกต้องอย่างน้อย 4 สี
- เข้าใจความสำคัญของเวลา
- รู้จักของใช้ในบ้าน
พัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์
- ต้องการเอาใจเพื่อน
- ต้องการทำหรือมีของอย่างเพื่อน
- ทำตามกฎเกณฑ์
- ชอบร้องเพลง เต้นรำ และแสดง
- ชอบอิสระ และไปบ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้ด้วยตัวเอง
- รู้จักเพศ
- แยกแยะได้ว่าอะไรเป็นโลกแห่งความจริง
- บางครั้งแสดงความต้องการ ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ บางครั้งก็ให้ความร่วมมืออย่างดี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น