วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

การบันทึกประจำวัน

ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดประชุม
และไม่มีการรายงานหน้าชั้นเรียน และอาจารย์ให้นักศึกษากลับไปทำใหม่ทุกกลุ่ม และการรายงานในคาบหน้าจะทุกกลุ่มต้องพร้อมรายงาน

....................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น