วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

การบันทึกประจำวัน

ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2555

วันนี้อาจารย์ได้สั่งงานกลุ่ม 
โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มไปเล่านิทานให้เด็กปฐมวัยฟัง แล้วสรุปงานอกมาเป็นแบบไหนก็ได้ แต่ให้นักศึกษาคิดว่าจะทำอย่างไร รายงานของตัวเองจะน่าสนใจ

กลุ่มดิฉันได้เป็น การเล่านิทานเล่มเล็ก 

กลุ่มดิฉันเลือกนิทานเรื่อง

บึ๊กซ่าขี้โมโหไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น