วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

การบันทึกประจำวัน

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2555

วันนี้อาจารย์ได้ตรวจความเรียบร้อยของ blog นักศึกษา และให้นักศึกษาคนใดที่ยังไม่ได้ลิงค์บล็อกของอาจารย์ ก็ให้รีบมาทำให้เรียบร้อย 
และได้สรุปสาระการเรียนรู้จากการที่เราได้ทำ blog  ว่าเราได้ประโยชน์ด้านใดบ้าง.....................................................................................................ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น