วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

การบันทึกประจำวัน

ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2555

วันนี้อาจารย์สั่งงานให้นักศึกษา ไปทำปฏิทินเพื่อพัฒนาทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัย 
 กลุ่มดิฉันได้เป็น อักษรกลาง คือ  ก จ ด ต บ ป อ
และสระ คือ เอะ เอ


.......................................................................ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น