วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การบันทึกประจำวัน

ประจำวันที่ 13/07/2555


          วันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาออกมานำเสนอ การทำรายงานการสัมภาษณ์เด็กปฐมวัย ในหัวข้อต่างๆ  และอาจารย์ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมจากรายงาน เพื่อเป็นการให้นักศึกษา ได้รู้ถึงพัฒนาการด้านภาษาที่ถูกต้องสำหรับเด็กปฐมวัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น