วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การบันทึกประจำวัน

ประจำวันที่ 29/06/2555

วันนี้อาจารย์ติดประชุม จึงนัดประชุมนักศึกษาที่ใต้ตึกคณะเพื่อมารับงาน อาจารย์ให้นักศึกษา ไปอ่านนิทานให้เด็กๆปฐมวัยฟัง เพื่อังเกตัพัฒนาการทางด้านภาษาของเด็กปฐมวัยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร และอย่างไรที่ว่าเหมาะสมกับวัย และพัฒนาการที่ถูกต้องกับวัย
และอีกทั้งให้นักศึกษาสรุปออกมาเป็นรายงาน และนำเสนออย่างไรให้ดูน่าสนใจมากที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น